Adoptie


Op 4 mei 2000 werd de adoptie van het Gedenkteken De Levenspoort door de gemeente Wageningen bij monde van burgemeester Sala overgedragen aan de leerlingen van de Margrietschool.

Tijdens de adoptieoverdracht naar een volgende groep leerlingen, elk jaar in april, wordt het monument door de leerlingen schoongemaakt. Elk jaar op 4 mei zijn de leerlingen van de Margrietschool aanwezig tijdens De Stille Tocht en de Dodenherdenking bij het Gedenkteken.