Joodse slachtoffers WOII tabel

Joodse slachtoffers WOII tabel


Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats (Ruth 4:10).

De onderstaande lijst van namen is samengesteld door de heer A.G. Steenbergen. Het onderzoek naar de 71 namen eindigde in het jaar 2000 toen het gedenkteken De Levenspoort werd onthuld.

De Stichting Joods Erfgoed Wageningen heeft tijdens een later ingesteld onderzoek helaas veel meer Joodse personen gevonden die slachtoffer werden van de Nazi terreur. Deze aanvullende naamlijst is met regelmaat in bewerking.

Informatie kunt u aanvragen via MAILADRES.

Joodse slachtoffers 1940-1945 uit Wageningen en omliggende gemeenten:

Tabel Joodse slachtoffers WO2