ANBI


ANBI

De stichting Joods Erfgoed Wageningen is een Algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat onze donateurs bij de inkomstenbelasting aftrek van de giften genieten. Daarnaast hoeft de ANBI instelling zelf geen schenk- of erfbelasting te betalen, waardoor de gift voor de volle 100% inzetbaar is voor het goede doel.

Voor ANBI instellingen geldt een publicatieverplichting. De meeste van deze informatie is terug te vinden in de jaarverslagen op onze website.

Daarnaast moeten nog de officiële naam en het RSIN/fiscale nummer openbaar gemaakt worden:

Officiële naamstelling: Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken
RSIN/Fiscaal nummer: 806446523