Hier ligt begraven


De oude Joodse begraafplaats van Wageningen onder redactie van Francine Püttmann.

Half oktober 2018 verschijnt het boek: Hier ligt begraven. De oude Joodse begraafplaats van Wageningen (€ 29,95).

Het boek is een product van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken die 8 jaar aan dit boek gewerkt heeft daarbij bijgestaan door Francine Püttmann als redactrice.

Het verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers.

Ingeklemd tussen de huizen ligt de oude Joodse begraafplaats van Wageningen aan De Bleijk. Deze is in 1667 opgericht op de ‘Sandcuil’, een stuk grond in de zandafgraving aan de oostzijde van de stad dat deel uitmaakte van de Stads buitenbleek.

Afb-boek-voor-achterkant-Hier-ligt-begraven-90KB.jpg

Tot 1925 werden hier de overledenen van de Joodse Gemeenten Wageningen, Veenendaal en Rhenen begraven. Nu zijn er 227 grafstenen te zien, maar er liggen veel meer mensen begraven. De geschiedenis van de begraafplaats, de vertaling van alle stenen en informatie over de achtergrond van de stenen staan vermeld in Hier ligt begraven. Met een index en een plattegrond zijn begraven personen ook gemakkelijk te vinden.

Afb-boek-voorkant-Hier-ligt-begraven-117KB-538x270.jpg

 

Over de redactrice
Francine Püttmann (1959) studeerde Semitische Talen (Hebreeuws) aan de UvA. Zij vertaalde en beschreef eerder de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag.

Kopen

Klik op het linkje hiernaast ‘nu kopen‘.

Powered by Metaphorum