De Stichting Joods Erfgoed Wageningen

De Stichting Joods Erfgoed Wageningen


Doel

Het doel van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken is het bevorderen van de instandhouding, herstel of restauratie van alles dat herinnert aan de ( grotendeels voormalige) Joodse gemeenschap in Wageningen en omgeving, inclusief gedenktekens en mondelinge en schriftelijke overleveringen.

Motivering

Door de Tweede Wereldoorlog, assimilatie en emigratie is de Joodse gemeenschap in Nederland sterk geslonken en groeit nauwelijks. Ook hierdoor is levende Joodse cultuur tegenwoordig voornamelijk nog te vinden in de grotere steden. De Joodse bevolking in Wageningen is teruggelopen van een veertigtal zielen in 1939 tot ongeveer een tiental nu. Toch heeft de Joodse gemeenschap markante sporen achtergelaten, die in de vergetelheid zijn geraakt en verder bedreigd worden door de constante vernieuwing van de stad die gepaard gaat met vele bouwactiviteiten. In 1997 namen A.G. Steenbergen en verscheidene andere burgers uit Wageningen het initiatief een Stichting Joods Gedenkteken Wageningen op te richten onder voorzitterschap van ds. A. Boelhouwer.

Ontstaan

Het doel was een monument neer te zetten voor de Joden van Wageningen en omgeving, omgekomen tijdens de Duitse bezetting van 1940-1945. Wageningen, de stad waar na de nederlaag van de Duitsers de capitulatiedocumenten werden getekend door de Duitsers, had niet een dergelijk monument. Met de hulp van zeer velen werd het doel bereikt. In november 1999 werd de opdracht aan de kunstenares Yetty Elzas gegeven haar ontwerp te realiseren. Op 4 mei 2000 werd het monument onthuld door de burgemeester van Wageningen J.F. Sala samen met rabbijn J.S. Jacobs. Na de onthulling werd het monument overgedragen aan de Wageningse bevolking in dezen vertegenwoordigd door het gemeentebestuur van de stad. Hierna bevorderde de Stichting dat ‘Een eerlijcke plaets’ memorboek van Joods Wageningen en omgeving in een algemeen toegankelijk vorm werd uitgegeven. De auteur A.G. Steenbergen had aan deze uitgave jaren gewerkt. Dit boek, met een voorwoord van rabbijn J.S. Jacobs, vertelt over de periode van de 16e eeuw tot en met de 20e eeuw. In 2006 trad ds. A. Boelhouwer af als voorzitter van de Stichting en werd opgevolgd door prof. M.S. Elzas. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om doel en activiteiten van de Stichting aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en naar aanleiding daarvan een nieuwe weg in te slaan. Eind augustus 2007 werden de naam en de statuten van de Stichting aangepast aan de veranderde situatie: Stichting Joods Erfgoed Wageningen en Omstreken werd een feit.

Informatie over de stichting kunt u aanvragen via MAILADRES.