Joods Wageningen en de WOII

Joods Wageningen en de WOII


Voorkant boek Joods Wageningen ed 2e WO.jpg

'Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog, kroniek en herinnering.'

ISBN: 978-90-903688-9

Stichting Joods Erfgoed Wageningen en Omstreken heeft op donderdag 23 maart 2023 het eerste exemplaar van het boek aan burgemeester Floor Vermeulen overhandigd.

Het boek gaat over de geschiedenis van Joods Wageningen rondom de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door Ton Steenbergen en Hennie Slotboom-Bitter. Zij hebben het bronmateriaal verzameld dat in het boek verwerkt is onder eindredactie van Francine Püttmann.

Over de redactrice
* Francine Püttmann (1959) studeerde Semitische Talen (Hebreeuws) aan de UvA. Zij vertaalde en beschreef eerder de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag en "Hier ligt Begraven".

Het boek is voor € 29,95 te koop bij:

 • Kniphorst boekverkopers, Hoogstraat 49, 6701 BM Wageningen
  Telefoon 0317-424 242. De boekhandel heeft een webwinkel, zodat deze ook online besteld kan worden.
  De boekhandel kan natuurlijk altijd gebeld of gemaild worden om het boek te reserveren: e-mail: info@kniphorst.nl
 • Museum de Casteelse Poort, Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen, 0317 421 436.
 • Stg. Joods Erfgoed Wageningen
  Afhaalpunt: Jaap Meijer, Riemsdijkstraat 13, 6701 BC Wageningen.
  (U kunt het contactformulier gebruiken en aangeven dat u dat van plan bent het op te halen. Of anders gewoon aanbellen).

Fondswerving

De opbrengst van het boek komt ten goede voor de aankoop en plaatsen van de bronzen maquette van de synagoge in Wageningen. De onthulling van dit ontwerp vindt na afloop van de overhandiging van het boek op 23 maart plaats. De crowdfunding voor dit monument aan de Walstraat start op deze datum: zie daarvoor de QR code en pagina

Disclaimer

Het kan zijn dan na het verschijnen van dit boek door u of anderen fouten worden geconstateerd. Daarvoor is bijgaande tabel (in ontwikkeling)  bedoeld. Ook kunnen er aanvullingen komen (pagina/ tabel in ontwikkeling).

Errata

Bij het samenstellen van het boek en gebruik van foto's refereren we waar mogelijk aan de gebruikte bronnen. We zijn zorgvuldig te werk gegaan en hebben voor foto's ons ingespannen om toestemming te vragen voor het plaatsen daarvan. Echter, omdat het veelal om oude bronnen en beeldmateriaal gaat is niet in alle gevallen duidelijk wat die bron is en kan bij het plaatsen van een foto helaas daarom niet altijd om toestemming gevraagd worden. Mocht u informatie over zo'n bron hebben of eigenaar daarvan zijn, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we deze aanpassing in de tabel verwerken.

Errata Joods Wageningen en de WOII