Joods Wageningen en de WOII

Joods Wageningen en de WOII


Vooraankondiging van het verschijnen van het boek::

'Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog,  Een kroniek en een herinnering.'

We kunnen als stichting Joods Erfgoed Wagening en Omstreken op donderdag 23 maart 2023 van 10:30 tot 12:30 uur een eerste exemplaar aan burgemeester Floor Vermeulen overhandigen.

Het boek gaat over de geschiedenis van Joods Wageningen rondom de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door Ton Steenbergen en Hennie Slotboom-Bitter. Zij hebben het bronmateriaal verzameld dat in het boek verwerkt is onder eindredactie van Francine Püttmann.

Het kan zijn dan na het verschijnen van dit boek door u of anderen fouten worden geconstateerd. Daarvoor is bijgaande tabel (in ontwikkeling)  bedoeld. Ook kunnen er aanvullingen komen (pagina/ tabel in ontwikkeling).

Disclaimer
Bij het samenstellen van het boek en gebruik van foto's refereren we waar mogelijk aan de gebruikte bronnen. We zijn zorgvuldig te werk gegaan en hebben voor foto's ons ingespannen om toestemming te vragen voor het plaatsen daarvan. Echter, omdat het veelal om oude bronnen en beeldmateriaal gaat is niet in alle gevallen duidelijk wat die bron is en kan bij het plaatsen van een foto helaas daarom niet altijd om toestemming gevraagd worden. Mocht u informatie over zo'n bron hebben of eigenaar daarvan zijn, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we deze aanpassing in de tabel verwerken.

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van dit boek of wilt u aanwezig zijn bij de overhandiging van het eerste exemplaar, dan kunt u dat aangeven via het contactformulier. Dan sturen wij een uitnodiging. U kunt in het contactformulier ook aangeven dat u bijvoorbeeld geinformeerd wilt worden over de voorinschrijving.

Errata Joods Wageningen en de WOII