Links

Links


Deze pagina bevat een aantal suggesties voor websites / verenigingen die dicht bij de onze liggen. Mocht u iets missen in deze verzameling, neem dan even contact op.

Digitaal momument Joodse gemeenschap in Nederland

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.
Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen persoonspagina waarop zij worden herdacht.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

In het museum van kamp Westerbork wordt over het leven van slachtoffers en overlevenden van het kamp verteld.

Joods historisch museum

Schitterende synagogen, markante gebouwen en indrukwekkende herdenkingsplaatsen kleuren het straatbeeld van de oude Amsterdamse Jodenbuurt. In het hart daarvan bevindt zich op nog geen vierkante kilometer het Joods Cultureel Kwartier, dat gemarkeerd wordt door het Joods Historisch Museum.

Museum De Casteelse Poort, Wageningen

De Casteelse Poort wil als cultuurhistorisch centrum van de stad Wageningen aan alle inwoners en belangstellenden de gelegenheid bieden kennis te maken met het rijke verleden van stad en streek om zodoende bij te dragen tot het behoud van Wageningen als complete stad, waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te vertoeven. Het museum bevat een bevrijdingszaal, met herinneringen aan Joods Wageningen.

Nederlands Auschwitz comité

Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Daarmee is herdenken één van de pijlers van de activiteiten van het Nederlands Auschwitz Comité. Daarnaast investeert het Comité veel energie in de voorlichting middels onze activiteiten. Het hoopt zo een grotere tolerantie en meer respect voor andere bevolkingsgroepen te bereiken.

Het algemene uitgangspunt van het Nederlands Auschwitz Comité is inhoud geven aan de zinspreuk ‘Nooit meer Auschwitz’