Boek

Een eerlijcke plaets, Memorboek van joods Wageningen en omgeving Dit Memorboek, voorzien met een voorwoord van rabbijn J.S. Jacobs, vertelt over de periode van de 16de tot en met de 20ste eeuw. De 16de eeuw begint met te verhalen over de toestemming, die de joden moesten hebben om in de stad Wageningen te mogen wonen. Welke restricties hen hierbij werden opgelegd en welke bevoegdheden (privileges) ze daarbij kregen. In de 17de eeuw gaat het over de bank van lening. Een activiteit, die hoofdzakelijk in Wageningen maar ook elders door joden werd verricht.

De verhalen in de 18de, 19de eeuw en 20ste eeuw gaan over belangrijke gebeurtenissen en over personen, die of in de joodse gemeenschap of in de het bestuur van Wageningen een belangrijke rol hebben gespeeld. De hoofdtitel “Een eerlijcke plaets” is ontleend aan het octrooi uit 1668, waarin de bank van leninghouder Isaac Adolphs een eerlijcke plaets in de zandafgraving aan de oostzijde van de stad werd toegezegd om als begraafplaats voor hem en zijn familie te dienen.

In dit boek wordt in aparte hoofdstukken geschreven over joden in de omliggende gemeenten van Wageningen, namelijk over die in: Ede-Bennekom, Renkum, Rhenen en Zetten. Eveneens bevat het boek genealogische gegevens betreffende de verschillende joodse families, die in Wageningen hebben gewoond, en gegevens over hun eventueel vertrek naar elders. Ook de namen van hen, die tijdens de Shoah vanuit de gemeenten Ede, Renkum, Wageningen en Rhenen gedeporteerd werden naar één van de concentratiekampen en niet terugkeerden, zijn in het boek opgenomen.

Het Memorboek is een uitgave van de “Stichting Joods Gedenkteken Wageningen en omstreken”. Deze stichting ziet dit Memorboek als een blijvend monument voor heel het joodse deel van de bevolking van Wageningen en omstreken.